Turni smukiAbeceda turnega smuanjaDomov
Copyright © 1996 France Sevek (960220)